Đông trùng hạ thảo Hoàn Mỹ - Công nghệ tối ưu của

Viện Nghiên cứu và Phát triển Sản phẩm thiên nhiên (IRDOP)

Slider 1
Slider 2
slide 3

Hợp đồng hợp tác nghiên cứu tối ưu quy trình sản xuất Đông trùng hạ thảo giữa Viện Công nghiệp thực phẩm - Bộ Công thương và Công ty cổ phần phát triển thực phẩm Hoàn Mỹ